QUYẾT TÂM ĐỔI ĐỜI

QUYẾT TÂM ĐỔI ĐỜI

Trước vận nước, lâm nguy còn mất
Cảnh nước non, khốn đốn lao đao
Vì dân vì nước hi sinh
Nhất tề đứng dậy quyết tâm phen nầy
Quyết xây dựng bầu trời Đại Việt
Lấy thân mình, chịu đựng gian nan
Hào hùng bất khuất tiến lên
Sợ gì sống chết làm nên đổi đời
Lập chiến công, bước vào Thánh Đức
Rạng danh thơm, muôn ức nghìn thu
Dù cho núi giáo rừng gươm
Chúng ta cũng quyết vượt qua sang bằng
Làm nên danh sử lẫy lừng
Uy linh mãi mãi con Rồng cháu Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s