THIẾT LẬP LẠI SỰ BÌNH YÊN CHO VIỆT NAM KHÔNG NGOÀI VĂN HÓA CỘI NGUỒN

THIẾT LẬP LẠI SỰ BÌNH YÊN CHO VIỆT NAM KHÔNG NGOÀI VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Nếu dùng vũ khí, sức mạnh quyền lực, quân lực. Thậm chí là bạo lực, thiết lập lại sự bình yên lâu dài cho non sông đất nước Việt Nam thì là chuyện hoan tưởng ảo tưởng. Vì đã đánh mất căn bản Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Sa lầy vào chủ nghĩa độc tài độc trị. Thắng là Vua thua cho là giặc. Xem đi xét lại Giặc với Vua cũng chẳng khác gì nhau. Con Sói trước diệt con Sói sau tiếp nối.
Mạnh như Hitler Đức Quốc Xã. Tàn bạo thủ đoạn gian hùng như Mác Lê, giấc mộng thống lĩnh thế giới cũng phải tiêu tan thành mây khói. Kết quả thảm hại vô cùng. Vì đánh mất căn bản Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Lún sâu vào độc tài độc trị.
– Vì vậy muốn thiết lập lại sự bình yên cho Việt Nam, không ngoài đấu tranh ôn hòa, nhất là đấu tranh bằng Văn Hóa Pháp Lý. Thay cho đấu tranh bạo lực, súng đạn, gươm đao giáo mác. Kết quả của sự đấu tranh ôn hòa, đấu tranh bằng Văn Hóa Pháp Lý đem lại kết quả trên cả sự mong đợi. Tà khó mà thắng chính.
Sự thành bại của một Dân Tộc, không phải từ Mỹ, Nga, Trung. Mà phải do Dân Tộc Việt Nam tự chọn lấy cho mình một hướng đi. Hướng đi không mất Gốc, mất Cội mất Nguồn gắng liền Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Hội nhập trào lưu Văn Minh thế giới, sánh vai cùng bè bạn năm châu.
Phải thừa nhận rằng; Hiến Pháp, Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng là Hiến Pháp đỉnh cao Văn Minh thời đại, nhân loại đã chứng minh điều đó. Điều đáng nói ở đây Văn Minh Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, đã có từ thời khai dựng nước Văn Lang Bách Việt Đa Nguyên.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s