MẤT DÂN LÀ MẤT TẤT CẢ

MẤT DÂN LÀ MẤT TẤT CẢ

Không có dân lấy đâu ra Chính Quyền. Không có Chính Quyền lấy đâu thành lập nhà nước. Vì thế Dân là vô cùng quan trọng, có thể nói Dân là sự tồn tại của Chính Quyền cũng như nhà nước.
Chính Quyền hành dân, đồng nghĩa là tự sát. Chính Quyền dối gạt Dân. Có nghĩa là không cần Dân nữa, Dân sẽ bỏ Chính Quyền mà đi. Mất Dân có nghĩa là mất lần tất cả. Sự mất ấy luôn tạo ra nỗi sợ hãi cho Chính Quyền. Sự sợ hãi ấy càng lớn thì Chính Quyền càng đe dọa bắt bớ Dân. Càng bắt Dân hành Dân. Là tự mình chặt đốn cái Gốc nuôi sống chính mình. Không đi đời thời đó mới là chuyện lạ.
Quy Luật trường tồn của chế độ, chính là Dân, không Dân thời Chính Quyền dựa vào đâu để mà sống. Cá không có Nước thời Cá phải chết. Thuyền không nước thì thuyền trở thành vô dụng bỏ mặc cho nắng mưa tàn phá, không ai để ý đến, không đáng đồng xu.
Không sự tai hại nào hơn, là sự đối lập lại với Dân, tự mình giết chết lấy mình. Có thể nói sự sai lầm có tầm cỡ , cái sai tự đào lỗ chôn mình.
– Chính Quyền nào biết lấy Dân làm Gốc, và biết phát huy cái Gốc của Dân. Đi vào Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Hiến Pháp Trị, Luật Pháp Trị, Đạo Pháp Trị, thì Chính Quyền ấy tồn tại rất lâu, Thái bình an lạc.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s