LUÔN LÀ VẺ VANG

Dòng giống Rồng Tiên
Luôn mãi anh linh
Bay vút bay cao
Tỏa ánh minh quang
Cao vời cao vợi
Anh linh tột bực
Rực rỡ biết bao
Lạc Hồng Dân Tộc Việt Nam
Trở về Nguồn Cội đồng lên cõi trời
Thánh đức đã mở khai rồi
Việt Nam cũng đã xanh chồi mầm xuân
Long hoa vẫn thuở biên cương
Là con cháu Việt vẫn thường vẻ vang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————