LUÔN LÀ VẺ VANG

LUÔN LÀ VẺ VANG

Dòng giống Rồng Tiên
Luôn mãi anh linh
Bay vút bay cao
Tỏa ánh minh quang
Cao vời cao vợi
Anh linh tột bực
Rực rỡ biết bao
Lạc Hồng Dân Tộc Việt Nam
Trở về Nguồn Cội đồng lên cõi trời
Thánh đức đã mở khai rồi
Việt Nam cũng đã xanh chồi mầm xuân
Long hoa vẫn thuở biên cương
Là con cháu Việt vẫn thường vẻ vang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s