LỄ HỘI ĐỀN HÙNG

LỄ HỘI ĐỀN HÙNG

Anh có biết, hôm nay là ngày hội
Lễ đền hùng, trăm họ đến dâng hương
Anh có nghe, tiếng chuông đền vang vọng
Như nguyện cầu, cho nhân loại bình yên
Hàng triệu người, đều thành tâm cầu nguyện
Cho gia đình, và xã hội ấm êm
Màu thanh thiên, giữa đất trời bạch nhật
Tình Đồng Bào, trong lễ hội yêu thương

Gặp nhau đây, như đã hẹn ngàn xưa
Đã cho em, đầy cảm giác mộng mơ

Anh có thấy, một khung trời ấm áp
Một khung trời, đầy hoa trái mùa xuân
Đã hết rồi, những phong ba bão táp
Cảnh sang giàu, no ấm đã bừng lên
Ôi dòng người, từ khắp nơi về đến
Khắp ngã đường, chật ních những chúng dân
Anh có biết, lòng em ôi sung sướng
Như bình minh, như nước dậy triều dâng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s