CÔNG ĐỨC VÔ BIÊN

CÔNG ĐỨC VÔ BIÊN

Công đức nào hơn, đức truyền kinh
Phổ truyền Thiên Ý, cứu nhân sinh
Đem lại bình yên, cho cuộc sống
Độ người trở lại, chốn quê tiên
Thiện lành biết bao, gieo nhân tốt
Về sau gặt hái, phúc vô biên
Con đường thành Đạo, nhanh chóng nhất
Đều nhờ công đức, phổ truyền kinh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s