CHỦ NGHĨA MÙA XUÂN

CHỦ NGHĨA MÙA XUÂN

Phát huy Văn Hóa Cội Nguồn
Lập đời Thánh Đức sáng ngời Việt Nam
Đại Đồng chủ nghĩa tối cao
Con đường hòa hiệp năm châu nhân loài
Lấp đường thù hận, hận thù
Khai đường mở lối về trời quê tiên
Làm cho thế giới bình yên
Không còn chém giết chiến tranh tương tàn
Ý trời chung giữ đắp bồi
Làm cho sáng cả đất trời năm châu
Đại Đồng chủ nghĩa đắp xây
Thiên Quyền, Nhân Chủ, tối cao nhân loài
Chung vui chung hưởng thái bình
Sang giàu hạnh phúc về trời siêu sanh
Đại Đồng Đại Đạo rộng thênh
Hể đi là đến chuyện chi cũng thành
Cội Nguồn Văn Hóa đẹp lành
Càng xây càng đắp càng thành mùa xuân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s