ĐẠO TÂM

ĐẠO TÂM

Chẳng Đạo nào hơn, được Đạo Tâm
Thương người, cứu khổ chúng muôn dân
Lương Tâm không mất, là chân Thánh
Cũng là Phật, Chúa, với Thần, Tiên
Cuộc đời trang trải, lòng nhân ái
Cứu nước cứu non, phước vô biên
Đạo Tâm mới là Đạo trên hết
Bỏ Tâm cầu đạo khổ lênh khênh
Càng cầu càng lạy càng đánh mất
Lạy là bái lạy những trả ơn
Công đức công lao người dìu dắt
Phải đâu cầu lạy thành Phật, Tiên
Tâm từ là Tâm Bồ Tát
Thánh Tâm là Tâm cứu với nhân sinh
Vì đời vì Đạo là Phật, Thánh
Ngộ rồi làm chủ , là xong tất
Yêu , Ma, Phật, Chúa, cũng tại Tâm
Ngoài Tâm không Đạo rõ thông đắc thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s