HỌA DO TA

HỌA DO TA

Chối bỏ Cội Nguồn, bỏ Ông Cha
Họa muôn vạn lối, họa hà sa
Khốn chồng lên khổ, bao nguy kịch
Sơn hà đầy rẫy, những yêu , ma
Chỉ lo tranh đấu, quên Nguồn Cội
Nước non đổ lệ, nát nhành hoa
Đất trời luôn trải, niềm tang tóc
Chiến tranh trổi dậy, giặc can qua
Cái nhân mất Gốc đành ra thế
Niền móng không còn họa do ta
Quốc Tổ tôn thờ, xây nghiệp lớn
Vững bền độc lập mãi âu ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s