LỜI TRUYỀN DẠY QUỐC TỔ

LỜI TRUYỀN DẠY QUỐC TỔ
Quốc Tổ dạy, đem tình thương trải khắp
Và nguyện cầu, cho nhân thế bình an
Nguyện cầu tổ quốc, giang sang
Lạc Hồng Bách Việt ấm no thanh bình
Lòng vì người, không gì hèn hạ
Mà ngược lại.
Nhân đức đỉnh cao
Vì người phục vụ giúp dân
Làm cho cuộc sống, càng thêm nghĩa tình
Phật, Tiên, Thánh, Chúa ở đời
Ra công phục vụ cứu người độ dân
Đó là chân lý đường tu
Đó là lẽ sống đỉnh cao đức lành
Trong lẽ sống, gieo mầm thiện đức
Thời nước non, trổ phúc trổ giàu
Không còn khốn khổ đói nghèo
Dân giàu nước mạnh thái bình an vui
Lời vàng ngọc,anh linh Quốc Tổ
Làm cho đời trang trải bình yên
Cho người hạnh phúc ấm êm
Lời vàng, tiếng ngọc sáng soi vạn đời
Công ơn Quốc Tổ Vua Hùng
Sánh như biển cả đất trời công ơn

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s