KẺ CUỒNG ĐIÊN

KẺ CUỒNG ĐIÊN
Nghĩ buồn cho nước Việt Nam.
Đạo đức xuống cấp, ác gian trị vì
Dẫy đầy tham nhũng bạo tàn
Hành động ngược ngạo, hết còn chánh minh
Chống Tàu thời bị bắt giam
Phản đối xâm lược thời vô nhà tù
Đau lòng cho nước Việt Mình.
Ngược dòng lẽ sống, còn gì đúng, sai
Giặc Tàu cướp nước nay mai
Không lo chống trả, mà gieo bạo tàn
Trù dập, chống cọng giặc Tàu
Đánh đập bắt bớ những người vì dân
Còn gì lẽ phải hết mong
Buồn cho nước Việt đớn đau ngập tràn
Sanh chi những kẻ ác tà
Làm cho đất nước quê nhà khốn nguy
Làm cho đất nước bại suy
Chờ ngày nô lệ diệt đi giống nòi
Tiêu tan Nam Việt Nước Nhà.
Còn chi Đại Việt sơn hà nước non

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s