QUYẾT TÂM
Quyết tâm chuyển hướng cuộc đời
Quyết tâm tìm lại biển trời mùa xuân
Quyết tâm theo chí Hùng Vương
Quyết tâm cứu nước, cứu non sơn hà
Quyết tâm đem lại thanh bình
Cho non cho nước, nở nhành thiêng hương
Là người Việt vượt lên tất cả
Vượt gian nan, vượt cả hận thù
Vượt qua số phận thế thời
Nằm trong tù ngục phá xiềng đi ra
Là con cháu Rồng Tiên bất khuất
Tìm tự do, những bước vinh quang
Nhân Quyền, Dân Chủ văn minh
Quyết tâm xây dựng lập nên cơ đồ
Trải khí phách, trên đường tranh đấu
Chí lược thao, cương quyết chuyển xoay
Làm cho đất nước đổi thay
Văn minh tỏa sáng, Việt Nam trường tồn
Đã quyết tâm, không gì ngăn nổi
Chọn đúng đường, chí đã kim cang
Quyết tâm dựng dậy hồn thiên
Âu ca Lạc Việt muôn năm muôn đời
Tiến lên con cháu Tiên Rồng
Theo chân Quốc Tổ đồng lòng tiến lên
Tiến lên đem lại mùa xuân
Không còn xâm lược, dứt đi bạo tàn
Nước non trổ ánh Đạo Vàng
Việt Nam con cháu Tiên Rồng tung bay
Quyết tâm, ta hãy quyết tâm
Dời non lấp biển làm nên hào hùng
Quyết tâm chung quyết một lòng
Mở trang sử mới nước nhà Việt Nam
Trang sử lừng lẫy năm châu
Cội Nguồn Văn Hóa tóm thâu lẫy lừng
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Quyết tâm cương quyết đồng lòng quyết tâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–