CON CHÁU TIÊN RỒNG KHÔNG THEO QUỐC TỔ THÌ CÒN THEO AI ?

CON CHÁU TIÊN RỒNG
KHÔNG THEO QUỐC TỔ
THÌ CÒN THEO AI ?

– Quốc Tổ chính là đương kim Tạo Hóa con cả Đức Cha Trời ở tại cõi Long Vân Trung Thiên Vũ Trụ. Lâm phàm trở lại xuống trần hành theo Thiên Ý. Mở ra con đường Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ nghĩa Đại Đồng Thiên Quyền Vũ Trụ. Dẫn dắt nhân loại thế giới về trời, trước khi tiểu kiếp thứ 9 kết thúc, chuyển sang tiểu kiếp thứ 10.
– Đây là một sự thật, những ai đã đọc qua Văn Hóa Cội Nguồn, Văn Học, Kinh Thơ, Triết Học, Lịch Sử dựng nước giữ nước năm nghìn năm Văn Hiến.
Cho đến năm phần pháp thân Tối Cao Vũ Trụ:

1- Thiên Tạng Vũ Trụ.

2- Pháp Tạng Vũ Trụ.

3- Luật Tạng Vũ Trụ.

4- Mật Tạng Vũ Trụ.

5- Hiến Tạng Đại Đạo Vũ Trụ.

Hỏi thử trên nhân loại con người trần gian hiện nay ai làm nỗi điều nầy. Nói ra Văn Hóa Tối Cao Vũ Trụ như vậy.
– Những ai đã có cơ duyên đọc qua Văn Hóa Cội Nguồn nói trên, thì cũng đã nhận thức được rằng. Chỉ có Quốc Tổ ở ngôi vị đương kim Tạo Hóa Vũ Trụ mới làm nổi việc đó. Không một ai có thể thay thế được. Nhìn thấy Văn Hóa Cội Nguồn Tối Cao Vũ Trụ, thời cũng biết được Quốc Tổ đã trở lại trần gian, lần hai. Theo Thiên Ý của Trời.
– Chúng ta là con cháu Tiên Rồng, không đi theo Quốc Tổ đương kim Tạo Hóa Vũ Trụ thời còn đi theo ai. Ai mà hơn được đương kim Tạo Hóa Vũ Trụ. Thừa hành Thiên Ý Cha Trời. như Quốc Tổ Việt Nam.
– Theo Quốc Tổ là đi trên con đường hạnh phúc, đi trên con đường đoàn kết độc lập dân tộc. Đi trên con đường thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Con đường xóa bỏ hận thù tiến tới dân giàu nước mạnh công bằng Dân Chủ Văn Minh. Cho đến giải thoát sanh tử trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa, làm vua làm chúa trên các cõi trời.
Trời đã cho dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng làm chủ kho tàng Văn Hóa Cội Nguồn Vũ Trụ. Không kính lạy Trời, không biết mang ơn Quốc Tổ, thì mang ơn ai. Không ai ngoài Quốc Tổ đã để lại Văn Hóa Côi Nguồn soi sáng cho dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng chúng Ta.
– Tóm lại: Những anh hùng bỏ Cội bỏ Nguồn, rơi vào anh hùng lạc Đạo. Không đem lại kết quả được gì. Vì đã đi sai Thiên Cơ ngược lại Thiên Ý. Mà Quốc Tổ Vua Hùng đương kim Tạo Hóa Vũ Trụ đã hành sự theo Thiên Ý nói ra Văn Hóa Cội Nguồn soi sáng dân tộc chúng Ta.
– Thuận Thiên thì trường tồn, nghịch thiên thì hủy diệt, Cơ Tạo Hóa như thế không ai có thể làm khác chi được. Theo Quốc Tổ, chọn người tài đức lãnh đạo đất nước. Theo Hiến Pháp Luật Pháp Minh Chính. Xóa bỏ độc tài độc trị.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s