MẶT TRỜI LẶNG MẤT, BÓNG ĐÊM TRÙM LẤY NON SÔNG

MẶT TRỜI LẶNG MẤT
BÓNG ĐÊM TRÙM LẤY NON SÔNG

Cũng bởi do biến động thời thế, thời đại Hùng Vương kết thúc, chuyển sang thời Âu Lạc. An Dương Vương
Những giá trị về Tinh Hoa văn học thời Hùng Vương cũng biến theo. Chỉ còn sót lại không mấy đáng kể, cọng thêm Triệu Đà thôn tính Âu Lạc. Coi như mất hẳn những tinh hoa còn sót lại sau thời Hùng Vương. Nền Văn Hóa văn thơ Văn Lang không còn. Triệu Đà thời nhà Tần, khi chuyển sang thời nhà Hán Triệu Đà bị xóa sổ, nước Âu Lạc coi như lệ thuộc hẳn về Phương Bắc, học theo Văn Hóa Hán Phương Bắc. Thơ văn Phương Bắc.
Dân tộc Bách Việt Văn Lang, chuyển sang dân tộc Âu Lạc rồi bị Hán Tộc cai trị, càng thêm lạc Cội lạc Nguồn. Giặc Hán không cho khơi dậy những gì liên quan đến Cha Ông, nếu ca ngợi liền bị xử trảm. Vì thế những gì ca ngợi về truyền thống Ông Cha thời đại Hùng Vương là rất hiếm. Nếu có cũng chẳng khác gì con đom đóm đêm đen. Không đủ sức làm sống dậy Văn Học văn thơ Phương Nam. Nhất là Văn Học tinh thần yêu nước chân chính.
Những anh hùng hào kiệt nổi lên đánh đuổi giặc Phương Bắc giành lại độc lập, thời cũng chẳng lấy đâu ra Văn Học Văn, Thơ, Phương Nam, phải đành học theo Văn Hóa Hán Tộc Phương Bắc. Sự nô lệ Văn Hóa Phương Bắc là vô cùng tai hại. Dẫn đến lệ thuộc nô lệ về Văn Hóa, mở đường cho đô hộ hơn hai nghìn năm giặc Tàu. Hết xâm lược lần nầy đến lần khác. Bao thế hệ Cha Ông đã đổ xương máu giành lại non sông tổ quốc. Nếu có giành lại sự độc lập, thời cũng lạc Nguồn lạc Cội không đi vào truyền thống yêu nước chân chính được. Trở thành Phong Kiến Vua Chúa độc tài độc trị theo Văn Hóa Phương Bắc, tôn vinh Gia Đình Trị. lạc Cội mất Nguồn. Hùng Vương chỉ tôn thờ cho có, chủ yếu là Gia Đình Trị. Phong Kiến Vua Chúa độc tài độc trị. Sự lạc Nguồn lạc Cội nầy làm tan rã đoàn kết các dân tộc anh em cứ mãi kéo dài. Tan đàn xẻ nghé chạy theo xu thế độc tài độc trị tranh hùng tranh bá, dẫn đến chiến tranh nội bộ tương tàn, nồi da nấu thịt. Lật đổ tranh giành ngôi vị lẫn nhau. Kẻ thắng là Vua kẻ thua là giặc, xem đi xét lại Giặc với Vua cũng chẳng khác gì nhau. Cai trị tàn bạo độc tài độc trị. Hận thù chia rẽ càng thêm lớn.
Trào lưu thế giới biến động, kẻ theo Tư Bản, người theo Cọng Sản tranh giành cấu xé lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau không kể chi nòi giống. Thẳng tay chém giết Đồng Bào, hận thù ăn sâu chồng chất. Dân tộc Việt càng chém giết nhau, thời càng có lợi cho giặc Tàu Hán Hóa, tránh sao cho khỏi giặc Tàu thôn tính nước non. Bắc Văn Lang đã mất. Trung Văn Lang cũng không còn. Chỉ còn lại Nam Văn Lang hình chữ S. Nếu để mất nữa thời coi như dân tộc Đại Việt cũng không còn. Cơ nghiệp Ông Cha còn sót lại coi như xóa sổ.
Để cứu lấy nước non Đại Việt Quốc Tổ Vua Hùng lâm phàm trở lại trần gian, nói ra Văn Hóa Cội Nguồn làm sống dậy tinh thần dân tộc. Hàn gắn lại những đổ nát do chiến tranh hận thù tạo ra. Những vần thơ, Văn Thơ, sử, kinh, triết học. mở đường cho con cháu Tiên Rồng trở về Nguồn Cội làm lại cuộc đời. Chấm dứt chiến tranh hận thù, cũng như sự lệ thuộc Văn Hóa Tàu nô lệ Văn Hóa Hán Hóa, chấm dứt xâm lược giặc Tàu, xâm lược Văn Hóa, xâm lược quân sự, xâm lược chính trị, mọi sự nô lệ, lệ thuộc chấm dứt từ đây. Một Việt Nam sống dậy hào hùng Văn Minh rực rỡ khắp năm châu. Dân giàu nước mạnh vinh quang sáng ngời.
* * *
ĐỨC TOÀN
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s