QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
Ta đang sống, trên bầu trời trái đất
Nước Việt Nam, hình chữ S quê hương
Một Tổ Quốc, trải dài xanh xanh thẳm
Một Địa Long châu Á, thật thân thương
Một đất nước, năm nghìn năm Văn Hiến
Mãi oai hùng, đầy khí phách vô biên
Nào thua ai, mà luồn cúi chi ai
Vì lạc Cội , dẫn đến khổ nguy tai
Ta đang sống, trong tinh thần mất Gốc
Giống Rồng Tiên, đầy thảm khốc nhu hèn
Mãi cúi đầu, trước lũ bọn giặc Tàu
Dân Ta mãi, âu sầu đầy tăm tối
Giờ đến lúc, Ta quyết về chung lối
Theo Cội Nguồn, theo Văn Hóa Cha Ông

Về Nguồn đoàn kết anh em
Lạc Hông nòi giống vinh quang Lạc Hồng
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Xứng danh dân tộc Vua Hùng xứng danh
Quê hương đất nước đẹp xinh
Quê hương đất nước Việt Nam đẹp giàu

Ta sống trên, bầu trời trái đất
Nước Việt Nam, hình chữ S quê hương
Một Tổ Quốc, trải dài xanh xanh thẳm
Một Địa Long Châu Á , thật thân thương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————