TẾT NGUYÊN ĐÁN

TẾT NGUYÊN ĐÁN

Xuận, Hạ, Thu, Đông, có bốn mùa
Huyền cơ chuyển vận luật tuần hoàn
Thiên Ý Cha Trời xây chuyển mãi
Xuân là anh cả, thuở hồng hoang
Vua Hùng vì thế trao ý chỉ
Hội tụ tinh hoa khắp nước non
Mở hội đầu xuân, ngày đáp nghĩa
Dâng lên hoa quả, hiếu trung can
Mùng một tết Cha
Mùng hai tết Mẹ
Mùng ba tết Thầy

Văn Hóa thờ cúng Cha Trời
Có từ thời dựng nước lâu rồi rất lâu
Văn Hóa thờ cúng Tổ Tiên
Phải đâu phát xuất ở bên nước Tàu
Thời Hùng Vương giao hòa hợp tác
Bắc cùng Nam liên kết làm ăn
Văn Lang thờ cúng Tổ Tiên
Nhớ ơn khai lập càn khôn đất trời
Ngày đầu xuân mở màng lễ hội
Mời lân bang đến dự đông vui
Thấm tình giao hảo Bắc Nam
Sống hòa sống thuận hai bên yên bình
Ngày đầu xuân, linh đình cả nước
Cảnh đoàn viên, ấm cúng dường bao
Bắc phương nhìn thấy ước ao
Làm theo lễ hội Phương Nam đẹp lành

Từ đây phương Bắc vui mừng
Có ngày thờ cúng Cội Nguồn Cha Ông
Cháu con sum hiệp đoàn viên
Tỏ lòng trung hiếu thuận theo ý Trời

Văn minh truyền sang lạ gì
Bắc phương học tập là điều hiển nhiên
Thời kỳ khai dựng nước non
Văn minh Bách Việt rền vang đất trời
Vũ Đế chỉ là người thường?
Dễ gì sai khiến dân mình làm theo
Xâm lược thời lắm mẹo mưu
Cho rằng cúng bái Tổ Tiên người Tàu
Việt Nam là trấn chư hầu
Phải theo văn hóa người Tàu bắc phương
Cũng như lúa nước Văn Minh
Hiểu nhầm xuất phát ở bên nước Tàu
Thiệt là tai hại dường nào
Vì do lạc Cội lạc Nguồn mà ra
Những gì tốt đẹp Ông Cha
Bị Tàu cướp sạch mất đi sạch sành
Cái gì cũng ở bên Tàu
Mới nên nông nỗi trở thành lệ nô
Cho rằng của chúng hết trơn
Rồng Tiên con cháu ngẩn ngơ cúi đầu
Mau mau về Cội về Nguồn
Mới nhìn thấy được cơ đồ Ông Cha
Văn minh từ thuở xưa xa
Trùm bao thiên hạ có ai hơn nào
Không tin thời cứ xem vào
Long Hoa kinh giáo Cội Nguồn Cha Ông
Nguyên Đán là tết Tổ Tiên
Của chung nhân loại có riêng ai nào
Vua Hùng Quốc Tổ truyền trao
Tổ Tiên là của nhân loài của chung
Việt Kinh giác ngộ nghe theo
Cũng như Hoa Việt kính tin duy trì
Trụng Cộng cùng với nước nhà
Trùng nhau Nguyên Đán từ thời Hùng Vương
Thờ cúng Tổ Tiên thời dựng nước Văn Lang
Trở thành Nguyên Đán thời nay khắp cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s