TỈNH MỘNG

Trần gian muôn nẻo, vạn đường đi
Cõi thế chưng ra, đủ li kỳ
Khoe béo, chê gầy, lời với lỗ
Hợp tan, sầu khổ cảnh chia ly
Tùm lung ngõ ngách giành với dỗ
Lắm cảnh vui, buồn, dắt nhau đi
Ngán ngẫm sự đời nơi trần thế
Tỉnh mộng lên bờ , bận mà chi
* * *
Không có cảnh khổ nào hơn, là mãi chen lấn vào những sự đời vô bổ , không đâu ra đâu. chỉ làm khổ cuộc đời, không đem lại được những gì. phung phí một đời người sanh ra nơi chốn trần gian. Không nhặt lấy được hạt giống lành, hạt giống Thiên Ý Quốc Tổ đã truyền trao. Nhầm lẫn nhặt nghiệp ác đeo theo làm khổ cuộc đời, sa đọa linh hồn không lối thoát.
—————-
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–