TIẾNG XÌ XÀO

Thức dậy đã nghe, tiếng xì xào
Mây liền hỏi gió cớ làm sao
Gió than, gió thở, làm sao nữa
Người Việt giờ đây khổ biết bao
Nghìn năm nô lệ, đà thấy ngán
Giờ phải cúi đầu, Việt lao đao
Xem kìa kiếm báu, thời xưa ấy
Quốc Tổ Vua Hùng đã truyền trao
Muôn đạo hào quang, vung lên chém
Quét sạch giàn tà, hạ nóc ao
Trấn giữ sơn hà muôn vạn kiếp
Độc lập trường tồn, ức vạn thu
* * *
Thật vậy:
Mất đi Văn Hóa Cội Nguồn gươm thiên trấn quốc, thời Đại Việt khó mà chống trả lai quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh. Sự bình yên Độc Lập, Tự Do mong manh. Hãy trở về Cội Nguồn nắm vững gươm thiên trấn quốc, quét sạch quân thù xâm lược.
Diệt trừ những kẻ tiếp tay giặc Tàu
Văn Kinh xoay chuyển nhiệm mầu
Khiếp hồn xâm lược, diệt trừ Việt gian
————–
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-