NHI NỮ ANH HÙNG

NHI NỮ ANH HÙNG

Nhi nữ anh hùng, khắp ai ơi
Xông pha gào thét, dậy biển khơi
Dũng cảm đấu tranh, giành quyền sống
Kém chi trai tráng, chí trải phơi
Tay yếu chân mềm, không lùi bước
Yêu tinh quỷ dữ, đánh tả tơi
Luôn mãi anh hùng, vì sông núi
Bà Triệu Bà Trưng, khắp mọi nơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s