QUYẾT PHẢI LÀM

QUYẾT PHẢI LÀM

Cứu non cứu nước, cứu giang san
Dù cho nát thịt, với xương tan
Vào tù ra tội, không sợ chết
Vượt qua khổ ải, vượt gian nan
Hiếu trung đâu thể, không cứu nước
Mà phải vì đời, bước thi gan
Bổn phận cháu con, luôn thừa kế
Giữ gìn tất đất, của Cha Ông
***
Văn Hóa Cội nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s