LÒNG TIN

LÒNG TIN

Lòng tin Quốc Tổ tin khôn
Lòng tin ma quỷ vùi chôn cuộc đời
Lòng tin không đúng chỗ rồi
Tự mình rước họa đứng ngồi không yên
Tin Quốc Tổ, niềm tin thành đạt
Tin quỷ ma, trôi dạt điêu linh
Lòng tin lạc lối vùi chôn
Thân danh bại liệt hết mong đạt thành
Tin Quốc Tổ yên bình cuộc sống
Nở chồi xanh, rực thắm mùa xuân
Mãn trần hồn đặng lên tiên
Dân giàu nước mạnh vang danh Việt Nhà
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s