SAO KHÔNG NGHĨ

SAO KHÔNG NGHĨ

Sao không nghĩ, cho nước non tồn tại
Tình đồng bào, khỏi lụn bại tiêu tan
Bao oán hận, mãi càng thêm khốn đốn
Khổ cuộc đời , và khổ cả cháu con
Hãy trở lại, trên con đường truyền thống
Đường Cội Nguồn, dựng nước của Cha Ông
Đường mùa xuân, đầy hoa thơm sắc thắm
Đường bình yên, đầy no ấm vinh quang
Một con đường, an vui hòa đoàn kết
Một con đường hạnh phúc rộng thênh thang
Sao không nghĩ, cho nước non tồn tại
Hận thù chi, cho lụn bại nước non
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s