KHÔNG GÌ CAO HƠN

KHÔNG GÌ CAO HƠN

Cao là cao tận trời xanh
Thương là thương cả chúng sanh muôn loài
Yêu dân yêu nước thương nòi
Vì người cũng chính vì mình khác chi
Cội Nguồn ta bước ta đi
Ta truyền kinh giáo cứu nguy sống còn
Đắp xây Dân Chủ, Nhân Quyền
Cho đời hạnh phúc cho người an vui
Có tài phục vụ nước non
Làm cho cuộc sống vàng son sang giàu
Cần gì tu luyện phép mầu
Chỉ cần dìu dắt Đồng Bào anh em
Lời Trời cao nhất ai hơn
Chỉ cần truyền bá độ nhân độ đời
Chí Thánh là thế sáng ngời
Độ người đệ nhất không gì cao hơn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s