ANH HÙNG KHÍ PHÁCH

ANH HÙNG KHÍ PHÁCH

Người là ai. Mà anh hùng khí phách
Dám vượt qua, đầy khủng bố bão bùng
Người là ai, như tướng trời xuống thế
Chẳng sợ ai, luôn bất khuất anh hùng
Một quả tim, chứa đầy gan, sắt, thép
Một con người, trung hiếu vững như non
Một con người, không bao giờ sợ chết
Vì Cha Ông, vì dân chúng cháu con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s