CHUNG BƯỚC ĐỒNG HÀNH

CHUNG BƯỚC ĐỒNG HÀNH

Chung nhau một Cội một Nguồn
Đi trên truyền thống con đường Cha Ông
Con đường dựng nước dựng non
Văn Lang Bách Việt anh em Đồng Bào
Chia năm xẻ bảy làm gì
Làm cho tan nát cơ đồ Việt Nam
Con đường truyền thống vinh quang
Năm nghìn năm Văn Hiến nở hoa Tiên Rồng
Nắm tay chung bước đồng hành
Làm cho non nước thái bình âu ca
Dân giàu nước mạnh ấm no
Chung nhau an hưởng tự do, sang giàu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s