KHÍ PHÁCH RỒNG TIÊN-2

KHÍ PHÁCH RỒNG TIÊN

Khí phách Rồng Tiên, đã bừng lên
Vang dội núi sông, đất trời rền
Tài nữ anh hùng, trên đầu sóng
Trai trung khí phách, vượt đạn tên
Huệ gươm tài đức, trừ ác bá
Gian tà khiếp vía, thất hồn kinh
Thời đại văn minh, thời vi tính
Google Faecbook chuyển thông tin
Khắp chốn nhân gian, đầy mạng lưới
Cội Nguồn Văn Hóa, phủ trùm lên
Trái tim vì Cội như ngọn đuốc
Phá tan tăm tối, diệt yêu tinh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s