CON ĐÒ THÂN THƯƠNG

CON ĐÒ THÂN THƯƠNG

Lặng im năm tháng cuộc đời
Con đò lặng lẽ đưa người qua sông
Tháng ngày làm bạn gió sương
Nắng mưa tắm gội cho thêm phong trần
Trăng về soi dáng con đò
Độc thân nhưng mãi thì thầm nước non
Ngày về đò lại đưa chân
Người qua kẻ lại biết bao thâm tình
Đò thì nhớ mãi trong lòng
Nhưng người nhớ đến con đò mấy ai
Lặng im năm tháng lặng im
Con đò qua lại tháng năm vì người
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s