ĐỀ 105

ĐỀ 105

Văn Học Nghị Luận

Xác định rõ lý tưởng mục đích sống, bằng những tích cực tham gia đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng đất nước, cũng như xây dựng Văn Hóa Cội Nguồn, hết lòng vì Cha Ông, vì non sông Tổ Quốc, vì Dân Chúng Đồng Bào.
Đó là mục đích sống cao đẹp, giá trị cơ bản khi làm người, xuất phát tự đáy lòng có trái tim Nhân, Nghĩa, Trung, Hiếu, sống có trách nhiệm bổn phận đối với Quê Hương non sông Tổ Quốc.

Tinh thần trách nhiệm là một phẩm chất cao đẹp làm sáng tỏ Bổn Phận con cháu kế thừa những gì Cha Ông để lại. Lối sống có Lương tâm, xứng đáng là con Rồng cháu Tiên. Vô trách nhiệm chối bỏ Bổn Phận là lối sống không có Lương Tâm, trở thành lối sống tiêu cực, chỉ biết cho bản thân. Không chỉ làm hại bản thân mà còn là mối nguy cho xã hội.

Với lối sống ích kỉ, những hành vi thiếu Đạo Đức, bất chấp quyền lợi của người khác, thờ ơ trước vận mệnh xã hội. Nhất là non sông đất nước mất lần vào tay quân thù xâm lược. Con cháu Tiên Rồng cần phải đấu tranh loại bỏ lối sống này, lối sống vô trách nhiệm vô bổn phận những áng mây đen bao phủ xã hội.
Phải luôn đề cao cảnh giác, không những kiểm soát tư tưởng chính mình, mà cả những thành phần đi ngược lại truyền thống Anh Linh Dân Tộc.
Nắm bắt thời cơ dù chỉ là thời cơ rất nhỏ cũng không được bỏ qua, thắp lên ngọn đuốc Tinh Thần Dân Tộc soi sáng Dân Tộc.

Sống ích kỉ là một thói xấu, không nghĩ gì đến tình đồng loại, chỉ biết cho mình, thậm chí xem nhẹ Cội Nguồn theo chủ nghĩa cá nhân. Là một căn bệnh khuyết tật ung thư, căn bệnh làm hại bản thân xã hội, làm hại non sông đất nước, Những căn bệnh nầy còn tồn tại thời xã hội luôn đảo lộn, làm mất đi sự bình yên trong cuộc sống.

Sự ở đời kẻ đánh mất Đạo Đức thường giống như người có Đạo Đức. Kẻ đại Ác thường giống như người đại Thiện. Kẻ đại dối trá hay làm ra vẻ Chân Thật. Kẻ keo kiệt thường hay nói lời rộng rãi. Nếu không có con mắt huệ thời thường hay nhầm lẫn thấy Cuốc tưởng Gà, thấy Công tưởng Phụng. Sự tai hại là sự nhầm lẫn người đại Ác tưởng đâu là Thánh Thiện thi nhau tôn thờ không ngờ mang họa đến bản thân.

Sự giác Ngộ không phải là xa vời mà là nhận thức được vấn đề phân rõ Thiện, Ác ,Giả, Chân. Đừng để cho kẻ xấu lừa mình, trở thành công cụ phục vụ cho chúng. Đến khi phát hiện thời mọi chuyện đã rồi. Anh Hùng lạc Đạo biết trách ai đây.

Hôm nay chúng Ta đã có điều kiện, nhất là thời đại vi tính sẽ giúp chúng ta phát hiện những con Cáo Già chưa lộ cái đuôi đề phòng vạch mặt chúng. Cũng là cách hành Thiện để cho những người tốt khỏi mắc mưu.

Tóm lại: Cuộc đối đầu giữa cái Ác và cái Thiện, đương nhiên là Tà không bao giờ thắng được Chánh, cái Ác không bao giờ thắng được cái Thiện. Ví như bóng đêm không bao giờ hơn được Ánh Sáng. Ánh sáng xuất hiện thời bóng đêm tan biến. Tuy biết vậy nhưng chúng ta phải xác định rõ mục đích sống. Sống có Trách Nhiệm và Bổn Phận hết lòng vì Cha Ông hết lòng vì non sông đất nước. Thời ánh sáng chân Thiện của chúng Ta mới không bị lịm tắt. Tà Ác hại người sẽ bị đẩy lùi. Đem lại sự bình yên cho cuộc sống.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s