ĐỀ 104

ĐỀ 104

Văn Học Nghị Luận

Không phải ca ngợi Phật, ca ngợi Chúa mới là tu. Ca ngợi truyền thống, tự hào về truyền thống, bảo vệ truyền thống. Ca ngợi quê hương, tự hào Dân Tộc, bảo vệ đất nước không chỉ là yêu nước mà cũng là chân tu. Vì sao lại nói thế, tu chỉ là sửa bỏ Ác hành Thiện, sửa đổi tánh nết cho đúng, cho hay, cho ngay, cho đẹp, cho tốt. Vì vậy ca ngợi truyền thống cũng là tu, yêu nước thương Dân cũng là tu, bảo vệ quê hương tự hào Dân Tộc cũng là tu.

Con người có phần Hồn phần xác, quên hương đất nước cũng thế. Non sông đất đai là phần xác của Quê Hương. Truyền thống Anh Linh dựng nước, giữ nước chính là phần Hồn của Quê Hương.

Ca ngợi bảo vệ truyền thống Anh Linh dựng nước, giữ nước, bảo vệ gìn giữ non sông đất nước. Chính là chân tu, coi thường truyền thống anh linh Dân Tộc, xem nhẹ Cội Nguồn, bỏ rơi Đồng Bào, không quan tâm đến đất nước, để cho đất nước lâm vào cảnh bi đát. Đánh mất Lương Tâm lấy đâu ra chân tu. Lương Tâm chính là Phật, Thánh, đánh mất Lương Tâm lấy đâu ra Phật, Thánh.

Những ai hết lòng bảo vệ non sông đất nước, hi sinh vì non sông đất nước đem lại cuộc sống bình bình yên mới đáng mặt anh hùng lưu danh hậu thế. Những ai hết lòng bảo vệ truyền thống Anh Linh dựng nước, giữ nước, chính là hết lòng bảo vệ Văn Hóa Cội Nguồn, bảo vệ Linh Hồn Quê Hương. Xứng đáng kỳ nhân thiên hạ, không những lưu danh hậu thế mà còn tỏa sáng như ánh mặt trời. Những người vì nước, vì Cội, vì Nguồn chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không cần tìm kiếm đâu xa.
Nếu ra thân vì non sông đất nước, lại hết lòng ca ngợi bảo vệ Văn Hóa Cội Nguồn, truyền thống Anh Linh Dân Tộc. Đem Văn Hóa Cội Nguồn trao cho nhân loại, mở đường cho nhân loại về trời. Thời coi như đạt đến cảnh giới thập toàn, thập mĩ. Trở thành các bậc kỳ nhân trong thiên hạ. Ai ai cũng phải tôn kính ca ngợi.

Ca ngợi Quê Hương, tự hào Dân Tộc, hãnh diện về Ông Cha Trung, Hiếu, Nghĩa, Nhân vẹn toàn, quên mình vì non sông đất nước, vực dậy truyền thống Anh Linh Dân Tộc là bậc trượng phu trong trời đất, mang hoài bảo lớn lao vì Dân vì Nước, Hùng, Bi, Trí, Đức tỏa sáng như Nhật, Nguyệt. Sống nghiêm khắc với bản thân không ngừng rèn luyện trau dồi Đức Hạnh, Nhân Cách gương mẫu đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Là Tôn Sư bậc Thầy thiên hạ.

Những ai có đủ những Đức Tánh trên, không lãnh tụ, cũng vĩ nhân, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không cầu cũng tự đến, nếu ra thân dìu dắt nhân loại theo Thiên Ý trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ là chuyện bình thường.

Tóm lại: Trở thành bậc Trượng Phu, Tôn Sư, Vĩ Nhân, Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Không từ đâu đến mà do chính mình thương Dân yêu nước, tận độ nhân loại đạt đến cảnh giới mười danh hiệu:

1- Như Lai Bất Diệt.

2- Chánh Đẳng Chánh Giác.

3- Minh Tâm Kiến Tánh.

4- Đại Nguyện Thệ.

5- Minh Hạnh Tròn Đầy.

6- Chuyển Luân Pháp Vương.

7- Luận Giải Pháp Luân.

8- Thiên, Nhơn Sư.

9- Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,

10 – Nhân Thế- Chư Thiên Tôn Vinh Ca Ngợi.

Những ai trở về Cội Nguồn, hội nhập Cội Nguồn. Truyền kinh thuyết giáo tận độ nhân loại về trời. Đều hiện rõ mười danh hiệu trên, lần lần viên mãn mười danh hiệu trên.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s