ĐỀ 102

ĐỀ 102

Văn Học Nghị Luận

Là một lãnh đạo đứng trước vấn đề đất nước đầu tiên là gì ? Đó là nắm vững Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Phục vụ trung thành với Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Vận hành Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp đi vào đời sống xã hội.

Bảo vệ sự cạnh tranh Công Bằng Bình Đẳng các thành phần kinh tế, cũng như bảo vệ các quyền cơ bản của người Dân, đời sống của người Dân. Làm hết trách nhiệm đối với non sông Tổ Quốc.

Đã là lãnh đạo đất nước không có xu thế Đảng, dù cho từ một Đảng nào ra làm lãnh đạo. Công Tâm bảo vệ Công Lý, thực thi Công Lý mà thôi.

Điều quan trọng là thắp sáng ngọn lửa yêu nước đối với non sông Tổ Quốc, đối với Dân Tộc mình, đối với Tổ Tiên mình. Biết ơn người dựng non dựng nước khai sinh ra Dân Tộc chúng Ta.

Sự tin cậy của người Dân qua lá phiếu, những gì đã hứa với Dân, phải là đúng lời hứa, cũng như biết ơn Dân vì đã bầu lá phiếu cho mình, trao trách nhiệm cho mình.

Nhân Dân đã cho cơ hội lãnh đạo đất nước, làm thuyền trưởng phải léo lái con thuyền vượt qua sóng gió, tránh va chạm những tảng đá ngầm.

Để vững yên đất nước, ổn định cuộc sống, trật tự xã hội cũng như giải quyết những vấn đề khó khăn, sự bức xúc xã hội, mặt phải cũng như mặt trái. Vì vậy mới cần có lãnh đạo nắm vững cán cân Công Lý. Cũng như sự khéo léo giải quyết vấn đề. Biến những vấn đề trầm trọng thành nhẹ, biến vấn đề nhẹ thành không.

Quan Tâm đến xã hội cũng chính là quan Tâm đến đời sống Nhân Dân. Đem phúc lợi từ nhà nước, an sinh phúc lợi đã có trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Về Nhân Đạo, Từ Thiện, giúp đỡ Dân.

Vận hành xã hội đi vào cuộc sống Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng. Mà vẫn còn nghèo đói, không phát triển được. Thời phải xem xét lại vì nguyên do gì ? Lý do gì? Do bộ máy Công Quyền, hay vì trình độ Dân Trí thấp. Cũng như sự bỏ rơi Nhân Tài. Hoặc từ chối thu hút Nhân Tài. Làm rõ vấn đề xử lý nghiêm khắc. Theo Hiến Pháp, Luật Pháp. Đạo Pháp.

Văn Học Nghị Luận: là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s