CHÚ GIẢI QUỐC CA

CHÚ GIẢI QUỐC CA

Nói đến Quốc Ca thời không thể thiếu những cụm từ nhau sau,
Nầy Công Dân Ơi. Đáp Lời Sông Núi. Quốc Dân, Tổ Quốc, Quốc Kỳ Mang Hồn Nước.
Đây là những cụm từ căn bản của Quốc Ca.
Những cụm từ tiếp theo là nói về Quốc Dân Đồng Bào. Bảo Vệ Tổ Quốc, xây dựng đất nước, những cụm từ như. Chung Sức. Phá Gông Xiềng. Lấp Bạo Tàn. Vùi Chôn Lũ Giặc Ngoại Xâm. Cùng Tiến Lên Xây Đắp Việt Nam.
Kế đến là những cụm từ. Vẻ Vang Nòi Giống. Rạng Danh Con Cháu Lạc Hồng, Rồng Tiên. Bền Vững Muôn Thu Muôn Đời.
Như vậy: Bản Quốc Ca không thuộc Đảng Phái nào mà là của cả Dân Tộc. Vì Đảng Phái, Bè Phái không thể dùng cụm từ như nầy Công Dân Ơi. Mà phải dùng cụm từ nầy Đảng Viên ơi thành viên ơi. Các Đảng Phái có quyền hát Quốc Ca, nhưng Quốc Ca không thuộc quyền các Đảng Phái. Mà là Quốc Ca của Dân Tộc Việt Nam.
Nói đến Quốc Ca những cụm từ thường là giống nhau dù sau nầy có sửa đổi cũng thế mà thôi đó là nguyên tắc của Quốc Ca chính thống. Vì những Danh Từ, Cụm Từ Quốc Ca đi theo một nguyên tắc chung không của riêng ai. Như cụm từ Nầy Công Dân Ơi. Đáp Lời Sông Núi, Quốc Dân, Tổ Quốc, Quốc Kỳ Mang Hồn Nước. Không ai có quyền lấy cái chung của cả Dân Tộc làm cái riêng cho bè Đảng, cũng như Đảng phái của mình. Đã gọi là Quốc Ca luôn mang những cụm từ kế thừa. Kế thừa di chí Cha Ông, xây dựng đất nước cũng như bảo vệ non sông Tổ Quốc
***
Văn Hóa Cội Nguồn,
Di Giáo Lời Dạy Anh Linh Quốc Tổ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s