ĐỀ 101

ĐỀ 101

Văn Học Nghị Luận

Suốt hai nghìn năm, nhất là khi bị độ hộ giặc Tàu. Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng phải vay mượn chữ Hán, để giữ nguyên vẹn ngôn ngữ Việt. Ý tưởng Văn Hóa người Việt, sự vay mượn chữ Hán ở vào thời đó, cũng giống như hôm nay chúng Ta học tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp. Đi vào giao địch Quốc Tế nói lên Ngôn Ngữ Việt ý tưởng Văn Hóa Việt Nam, cũng như quan hệ hai bên cùng có lợi.

Người Việt có Ngôn Ngữ Việt, từ khi dựng nước dù cho có vay mượn chữ viết nào trên thế giới như chữ viết Hán, Nhật, Pháp, Nga, Mĩ, cũng chỉ để làm rõ Ngôn Ngữ Việt Mà thôi. Sự giao tiếp giữa Ngôn Ngữ Việt với Ngôn Ngữ của các nước.

Nhưng nay chúng Ta đã có chữ Viết, phải nói hoàn chỉnh hơn các chữ viết thế gIới, chữ viết kết hợp cả Đông lẫn Tây, Cả Âm lẫn Sắc cả chữ lẫn dấu, kỳ diệu vô cùng. Có thể nói chữ Việt là chữ của Trời, mới làm rõ nghĩa được Ý Trời. Nên Văn Hóa Cội Nguồn mới xuất hiện trên đất nước Việt Nam, Chữ viết Việt làm sáng tỏ Ngôn Ngữ Việt, một thứ Ngôn Ngữ đầy triết lý cao thâm bao trùm nhân loại. Đã chứng minh qua Văn Hóa Cội Nguồn.

Nên nhớ Ngôn Ngữ Việt, không phải là chữ viết. Mà là Văn Hóa Ngôn Ngữ Ý Tưởng Việt. Được mượn qua chữ viết hiện rõ Ý Tưởng đó. Bất cứ vay mượn chữ viết nào cũng được. Chữ Hán cũng chỉ là vay mượn chữ để nói lên Ý tưởng Ngôn Ngữ Việt mà thôi. Dân Tộc Việt Nam cần học thông thạo các chữ viết trên thế giới để truyền bá Ngôn Ngữ Việt chính là Ngôn Ngữ Văn Hóa Cội Nguồn. Để thế giới biết về Việt Nam qua chữ viết của họ.

Nếu Dân Tộc Việt Nam hiểu rõ về Ngôn Ngữ Việt, chúng Ta sẽ tự hào về Ngôn Ngữ Việt Nam. Xuất phát từ Tâm Linh của người Việt những Ý tưởng thâm sâu về triết lý Nhân Bản. Nhân Văn, Có từ thời dựng nước đến bây giờ, Ngôn Ngữ Thần Thánh của một Dân Tộc.(Chúng Ta cần hiểu rõ. Ngôn Ngữ chính là Ý tưởng trở thành Văn Ngôn. Không phải là chữ viết, chữ viết làm sáng tỏ Ngôn Ngữ Ý Tưởng mà thôi).

Ý tưởng muốn nói gì thời chữ viết lưu lại, Ý Tưởng là Vô Vi mượn qua chữ viết Hữu Vi làm sáng tỏ Ý Tưởng Vô Vi. Ý Tưởng Vô Vi qua chữ viết hữu vi trở thành Văn Ngôn thị hiện Kinh, Thơ để cho người đọc nhận được lời Cha Trời dạy gì.

Khi chúng Ta hiểu rõ Ngôn Ngữ Việt, không những chúng Ta tự hào về Ngôn Ngữ Việt, một loại Văn Hóa Ý tưởng phong phú có một không hai thuộc hàng bậc nhất thế giới, nay đã có chữ viết Việt càng làm sáng tỏ Ngôn Ngữ người Việt, Loại ý tưởng trở thành Ngôn Ngữ Văn Hóa siêu đẳng Văn Hóa với bao cái đẹp, Văn Hóa của sự Chân Thiện Hoàn Mĩ nay có chữ viết Ngôn Ngữ Việt hồi sinh trở lại tỏa sáng khắp năm châu.

Có thể nói đáng sợ nhất của Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng, không phải là ngoại xâm, mà là đánh mất Văn Hóa Việt, đi vào lạc Cội, lạc Nguồn. Làm tan rã đoàn kết, chia bè rẽ phái, tàn sát thôn tính lẫn nhau, gây sâu hận thù khó mà cứu vãn. Tạo thuận lợi cho các thế lực ngoại bang, dẫn đến ngoại xâm thôn tính đất nước Việt Nam, rơi vào cảnh lệ thuộc, cũng như nô lệ khốn khổ vô cùng.

Nếu không thức tỉnh chấn hưng lại Văn Hóa Việt, chính là Ngôn Ngữ Việt. Thời Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng còn khổ dài dài, không biết bao giờ mới hết khổ.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s