CƠ THÁNH ĐỨC

CƠ THÁNH ĐỨC

Việt Nam mở màn đi vào cơ Thánh Đức, đương nhiên phải có con người Thánh Đức tức là những bậc Thánh Thiện soi sáng chân lý dìu dắt nhân loại đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn chủ nghĩa Đại Đồng. Thiên Quyền Nhân Chủ, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do.
Cơ Thánh Đức: Phải có lối sống hành xử theo Thánh Đức, tức là theo một Đạo Luật Công Lý, Công Bằng Bình Đẳng. Có nghĩa là sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Thánh Đức minh chính ai cũng như ai không ai khác ai. Quan, Dân, giàu nghèo mọi tần lớp giai cấp như nhau, Bình Đẳng trước Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp.

Cơ Thánh Đức là cơ loại bỏ sự sống ảo tức là sự sống giả dối phi nghĩa, đi vào sự sống thật minh chính, mỗi người dân làm chủ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, cũng như sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Sống theo Lương Tâm làm chủ Lương Tâm. Phản đối những chính sách làm hại dân hại nước, đẩy lùi sự bất công cũng như tệ nạn xã hội.
Đòi hỏi cuộc sống tôn trọng Quyền con người Nhân Quyền, tôn trọng Quyền Công Dân, Dân Chủ, Công Bằng Bình Đẳng trước Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp.

Cơ Thánh Đức không có chuyện sự tự hào trên việc làm phi nghĩa, việc làm có hại cho dân cho nước, dù cho giàu có nhất thiên hạ, quyền huy nhất thiên hạ, sự tự hào ấy cũng chỉ là sự tự hào bệnh hoạn mà thôi,
Nhất là sự tự hào đánh bại đồng loại anh em, chiến thắng trên xương máu đồng loại anh em có thể nói sự tự hào ấy không còn Nhân Tính con người, đánh mất Lương Tâm, không còn Lương Tri. Ở vào cơ Thánh Đức không có kiểu tự hào chiến thắng đầy phi nghĩa mất nhân tính nầy. Mà chỉ chiến thắng với cái ác loại bỏ những gì phi nghĩa trong cuộc sống, đi đến Chân Thiện Hoàn Mĩ. Xóa bỏ độc tài độc trị, sống theo Hiến Pháp. Luật Pháp, Đạo Pháp minh chính mà thôi.
Sự bắt chước mà không nghĩ đến hậu quả là sự bắt chước ngu si. Những phát minh đem lại sự xáo trộn cho cuộc sống không nói là gây hại cho nước là sự phát minh đần độn trong khoa học vì không có tính khoa học.
Với ý đồ làm thay đổi ý thức hệ, xóa đi Văn Hóa Cha Ông tức là xóa đi ngôn ngữ Việt qua chữ viết vu vơ cách dạy cuồn loạn, đi ngược lại Truyền Thống Văn Hóa Cội Nguồn đã có từ khi dựng nước đến giờ. Con cháu Tiên Rồng phải lên án loại bỏ nó như loại bỏ ung nhọt làm hại Truyền Thống Anh Linh Dân Tộc.
Không phải tự nhiên mà niên đại Hùng Vương kéo dài độc lập đến 2701 năm trên thế giới ở vào thời đó không một đất nước nào sánh kịp. Mà ngay cả thời đại ngày nay không có đất nước nào kéo dài độc lập như thế.
Ngôn ngữ học Việt Nam những gì tốt đẹp nhất của Ông Cha đã thể hiện qua chữ viết Quốc Ngữ Việt Nam, không lo phát huy gìn giữ, mà lo bắt chước những sáng kiến vô ý thức, cũng như chạy theo những học thuyết vu vơ làm hại nước nhà bằng chứng là học thuyết vô thần của ngoại bang.
Hãy chấm dứt loại bỏ những cái đầu ngu si đần độn, đi ngược lại Nhân Bảng Nhân Văn những gì tốt đẹp nhất của Ông Cha Ta, phá hoại Truyền Thống Anh Linh của chúng Ta
****
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s