TRÁCH NHIỆM
VÀ BỔN PHẬN

Là người Việt giống nòi Hồng Lạc
Vì nước non, trừ dẹp bất nhân
Để cho dân tộc Việt Nam
Không còn khốn khổ lầm than đói nghèo
Là người Việt phải cùng chung sức
Cùng chung nhau vì nước vì non
Phá tan tăm tối, tối tăm
Làm cho cuộc sống văn minh đẹp giàu
Là trách nhiệm, những gì thừa kế
Từ Cha Ông, dựng nước đến nay
Nhất là đánh đuổi ngoại xâm
Để cho non nước vững yên trường tồn
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Hào hùng nước Việt lẫy lừng muôn thu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-