CÁI ÁC
TỪ ĐÂU ĐẾN

Cái ác không từ đâu đến
Mà do vô minh che lấp Lương Tâm
Trở thành ngu si, ác nhân
Con heo, con beo, con rắn
Hung hăng như loài sói
Xảo trá như chồn, cáo
Tàn ác như quỷ dữ yêu tinh
Muốn chấm dứt ác căn
Phải trở về Nguồn Cội
Làm nhiều việc thiện
Đọc kinh thơ
Khai mở Tâm Linh
Trong vòng tay Cha Trời che chở
Vô Minh liền tan biến
Lương Tâm diện kiến
Không còn ác tánh, beo, rắn, sói, cáo, hết đồn độn ngu si tánh heo không còn
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Mãn kiếp trần siêu sanh thiên giới, an vui hạnh phúc vĩnh hằng.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-