TRĂM CÁCH LẬP CÔNG

TRĂM CÁCH LẬP CÔNG

Chung tay xây dựng quê hương
Phải đâu một cách trăm phương nghìn điều
Góp công góp sức càng nhiều
Mỗi người mỗi cách chung lòng dựng xây
Phản ảnh sự đúng lẽ sai
Tìm ra hướng mới đi lên sang giàu
Phản ảnh biểu đạt ý nguyền
Đa nguyên Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do
Xuống đường biểu đạt tâm tư
Phản biện Dân Sự cứu nguy nước nhà
Phổ truyền Văn Hóa Cội Nguồn
Bỏ công bỏ sức xây nền Quốc Gia
Bỏ tiền bỏ của chung tay
Công trình kiến thiết nước non quê nhà
Ngợi ca công đức Vua Hùng
Khai nền Thánh Đức đi vào lòng Dân
Động viên vì nước vì non
Chia sẻ chính kiến sẻ sang cho người
Dựng xây Văn Hóa tuyên truyền
Hội họa ca nhạc hướng về Cha Ông
Bảo vệ môi trường sạch trong
Nghiên cứu khoa học thế thay con người
Đấu tranh đem lại hòa bình
Chống quân xâm lược giữ gìn quê hương
Mỗi người một cách trăm phương
Chung nhau xây dựng Văn Minh nước nhà
Làm cho non nước sơn hà
Thái bình độc lập muôn đời muôn năm
Dân giàu nước mạnh hùng anh
Việt Nam tỏa sáng năm châu lẫy lừng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s