ĐỀ 92

ĐỀ 92

Văn Học Nghị Luận

Hỏi : Suy giảm trí huệ là do đâu ?
Đáp : Có nhiều lý do, sức khỏe kém, nhưng sức khỏe kém chỉ làm sức lực trí huệ yếu đi mà thôi, không có hại cho trí huệ. Khi sức khỏe tốt trí huệ sẽ hồi phục trở lại.
Hỏi : Nguyên do chính giảm sút trí huệ là gì ?
Đáp : Là sự phá hoại của các Chất Kích Thích. Như rượu, bia, thuốc lá, ma tý, a phiện. Nói chung là chất gây nghiện. Những chất nầy làm tổn hại Tinh Hoa Chất Xám trong não bộ con người. Mặt lợi của chúng là dùng để chữa bệnh. Mặt hại của chúng là tàn phá Tinh Hoa Chất Xám trong não bộ con người làm suy giảm trí tuệ. Nếu nghiện nặng thời dẫn đến ngu si.

Hỏi : Sự tàn phá Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Đạo Đức con người là do đâu ?
Đáp : Nói chung thời rất nhiều, nhưng chủ yếu là sa đọa trong ăn chơi dục lạc, tửu- sắc, tham lam, tật đố, ganh ghét, gièm pha, nói láo, nói đâm thọc, nói ác, nói thêu dệt làm hại con người. Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Trung, Bất Hiếu. Vô Lễ, không có chữ Tín v.v..

Hỏi : Làm sao để có Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Đạo Đức con người ?
Đáp : Ở đời ai cũng biết Vật Chất nuôi thể xác. Không thể dưỡng nuôi được Linh Hồn. Muốn chuyển hóa được Linh Hồn thành tựu Nhân Cách, Tư Cách, Phẩm Hạnh, Đạo Đức. Thời phải có sự dẫn dắt của Kinh Thơ. Làm cho Linh Hồn giác ngộ, xa lìa cái Ác, không còn sa đọa nơi dục lạc Tửu Sắc. Cũng như sự hành Ác,

Để thành tựu Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Đạo Đức. Có hai vế một bỏ Ác hai hành Thiện.
Về Ý có ba : 1- là không được Tham Lam, mà thường hay giúp người. 2- là không nên Hận Thù, mà phải thương yêu đồng loại trang trải những gì mình có cho đồng loại anh em, ví như trang trải sự hiểu biết của mình. 3- là không theo Ác Đạo, tôn thờ Ác Đạo. Mà phải tôn thờ chính Đạo nhất là Thiên Ý Cha Trời Văn Hóa vũ trụ Cội Nguồn.

Về Thân có ba: 1- là không được Trộm Cướp, mà phải bố thí thường đem của cải giúp người tích nhân cúng dường tích đức. 2- là không được Loạn Luân, cũng như sa đọa Dâm Loạn, mà phải chân chính một vợ một chồng còn đang sanh sống ăn ở với nhau. Còn khi chồng qua đời, vợ qua đời tuổi còn quá trẻ là một chuyện khác, tùy theo hoàn cảnh mà đi vào xử sự. 3- là không được giết người chỉ vì tham lam không phải là kẻ thù thời tội càng to, đã không giết người mà còn bảo vệ mạng sống con người, cứu mạng sống con người.

Khẩu có bốn : 1- là không được Nói Dối, vì nói dối người Ta sẽ không còn tin mình nữa, mà phải nên nói thật nói thiệt làm cho ai cũng tin mình, 2- là không được Nói Thêu Dệt chuyện không nói có, chuyện có nói không vu khống cho người Ta, Mà phải nói Văn Hóa nói có bằng chứng nói đem lại sự lợi ích cho con người. 3- là không được nói Đâm Đầu Thóc Thọc Bị Gạo làm cho cuộc sống bất hòa hiểu lầm hại lẫn nhau, mà phải nói những điều tốt của người nầy cho người kia biết, nói điều hay của người kia cho thiên hạ đều hay làm cho cuộc sống an vui. 4- là không được nói Ác Chính Là Sự Nguyền Rủa, mà luôn nói những điều Thiện cũng như khen ngợi những người hành Thiện, lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Loại bỏ được 10 điều Ác nầy. Trở lại hành lành là Ý hành Lành, Thân hành Lành, Khẩu hành Lành. Thời coi như trở thành Đại Thiện đạt đến cảnh giới Sống có Nhân, có Nghĩa, có Lễ, có Trí, có Tín, có lòng thương người, Từ Bi, Khoan Dung, Độ Lương. đạt đến đỉnh cao Nhân Cách, Tư Cách, Phẩm Hạnh, Đạo Đức cũng như đối nhân xử thế Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Hỏi : Muốn con cái thông minh, thời Cha Mẹ phải làm sao?
Đáp : Càng giảm Chất Kích Thích. Như rượu, bia, thuốc lá, á phiện, ma túy. Tăng cường tu thiền luyện khí. Hình thành căn cốt Tinh Trùng tốt khi hình thành lên con người Chất Xám không bị khuyết tật bộ não tốt Thời nhất định con cháu thông minh. Chỉ trường hợp những Linh Hồn đầu thai là Linh Hồn ngu si đần độn thời con cháu mới ngu si đồn độn mà thôi, trường hợp nầy rất ít.

Trong cuộc sống, mọi việc trên đời đều có hai Mặt: Mặt lợi mặt hại. Như rượu, bia, thuốc lá, á phiện, ma túy. Dùng để chữa bệnh thời rất tốt. bớt bệnh rồi thôi không gây ra cơn nghiện. Tuy có ảnh hưởng đến phần não bộ nhưng không tổn hại là bao nhiêu dần dần hồi phục trở lại trạng thái bình thường. Còn dùng rượu, bia, thuốc lá, á phiện, ma túy đến nghiện ngập thời tai hại vô cùng. Làm cho những con Tinh Trùng Căn Thân không tốt, khi trở thành con người chất xám đã bị tổn hại nhất định dẫn đến ngu si đần độn. Dù cho Linh Hồn căn cơ thông minh mà đầu thai gặp phải thân xác chất xám đã bị tổn hại thời khó mà phát triển thông minh lên đỉnh cao.

Khi chúng ta tìm ra nguyên căn của căn bệnh đần độn ngu si, thời chính chúng Ta, phải tự điều chỉnh theo một hướng đi có lợi cho chính bản thân mình, có lợi cho con cái về sau. Cũng như xóa đi sự ngu si cho cả Dân Tộc. Trở thành Dân Tộc thông minh nhất thế giới. Dân Tộc Thần, Thánh.

Văn Học Nghị Luận : Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s