ĐỀ 93

ĐỀ 93

Văn Học Nghị Luận

Lèo lái con thuyền Dân Tộc không phải là một đường thẳng mà có những khúc quanh, lên đèo, xuống dốc. Ranh giới giữa cái được và cái mất, mặt lợi và mặt hại, chỉ là đường tơ kẻ tóc, chỉ cần sai một li đi nghìn dặm.

Vì thế đưa Dân Tộc tiến tới văn minh thời phải có đường hướng rõ ràng, minh bạch không được úp mở, nửa trắng nửa đen, sai thời sửa, tổn thất lớn thời rút kinh nghiệm. Lèo lái con thuyền mà như thế thời đất nước khó mà phát triển được. Không nói là tuột hậu so với các nước xưa nay chỉ là đàn em của mình.

Sự lèo lái con thuyền vận mệnh đất nước luôn theo một định hướng sự minh bạch rõ ràng. Ai cũng có thể nhìn thấy được tương lai đất nước của mình. Từ đó niềm tin của một Dân Tộc được đẩy lên cao tinh thần vững vàng, dù gặp trở ngại khó khăn cũng vượt qua.

Những chặng đường khó khăn mà người Dân ai cũng biết trước lường trước, thời sự khó khăn ấy trở thành nhẹ. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó nghìn lần Dân liệu cũng xong, sự khó khăn của đất nước mà toàn Dân chung lòng đồng gánh. Thời khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Sự minh bạch bao giờ cũng đem lại chủ động, biết trước lường trước mọi vấn đề nên ít xảy ra thiệt hại, phát triển đi vào thuận lợi, có thể nói gặt hái nhiều thành công. Để đạt được mục đích ít sai lầm trên con đường dẫn dắt Dân Tộc. Thời sự minh bạch Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, như là một giải pháp hữu hiệu giúp cho Dân Tộc Việt Nam vượt qua tất cả mọi khó khăn.

Sự minh bạch của Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, hạn chế được kẻ thù lớn nhất chính là sự sai phạm của chính mình luôn biết phải, trái, định hướng cho mình một cách sống không vi phạm Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Vì dân tộc vì non sông Tổ Quốc. Gặt hái những thắng lợi to lớn, phát triển đất nước, ổn định kinh tế, trật tự đất nước.

Đã có nhiều định nghĩa về xã hội, nhưng còn mập mờ chưa làm rõ nghĩa. Chúng ta cần chọn ra định nghĩa xã hội hợp lý để đi, sự chọn lựa có khoa học thời vận mệnh Dân Tộc mới có kết quả tốt đẹp.

Phát triển xã hội là điều tất yếu của một Dân Tộc, nhưng phát triển làm sao hạn chế về mặt có hại. Có nghĩa phát triển chỉ có lợi cho một nhóm người, mà làm thiệt hại phần đông, lợi một mà hại trăm.

Ví dụ : Cái lợi của một nhà máy, tư lợi tập thể của một nhóm người. Nhưng làm hại môi trường là quá lớn, hóa chất độc hại tàn phá sự sống, không những về chăn nuôi, trồng trọt hoa màu, mà thiệt hại cả nhân mạng con người. Sự thiệt hại cả về mặt Tinh Thần lẫn Vật Chất. Cái lợi thời chẳng bao nhiêu, nhưng thiệt hại thời quá lớn. Muốn khôi phục nguyên trạng cũng phải kéo dài hàng chục năm.

Tóm lại : Lèo lái con thuyền Dân Tộc không phải là một đường thẳng, mà có những khúc quanh thăng trầm lên đèo xuống dốc. Giữa ranh giới cái hại cái lợi chỉ là gang tất sai một li đi nghìn dặm. Vì thế để lèo lái con thuyền Dân Tộc một cách an toàn và hiệu quả. Thời minh bạch về Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp một cách công khai là điều cần thiết. Để cho Dân hiểu và làm chủ Hiến Pháp. Luật Pháp. Đạo Pháp. Biết trước lường trước chủ động mọi việc. Đúng với phương châm toàn Dân xây dựng đất nước, toàn Dân bảo vệ đất nước, toàn Dân chống xâm lăng. Lấy Dân làm Gốc để lèo lái con thuyền Dân Tộc. Có phước cùng hưởng có họa cùng chia.

Văn Học Nghị Luận : Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s