QUÊN LÀM SAO ĐƯỢC

QUÊN LÀM SAO ĐƯỢC

Quên làm sao được, hỡi Đồng Bào
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu còn vang
Mưu mô Tàu Cọng gian manh
Trăm đường tiêu diệt Việt Nam tháng ngày
Bằng chứng cùng khắp rõ ràng
Chúng đưa Nam Việt xuống mồ lấp chôn
Không thể chịu chết lặng im
Để cho chúng nuốt gọn trơn dễ dàng
Con đường nô lệ đến gần
Nếu không quyết chí đồng lòng đứng lên
Tự mình đào lỗ vùi chôn
Bao nhiêu thế hệ cháu con tàn đời
Quên làm sao được Đồng Bào
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu còn vang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s