DÒNG THƠ CHÚC PHÚC

DÒNG THƠ CHÚC PHÚC

Tôi rất thích, một dòng thơ chúc phúc
Một dòng thơ, đem đến những nguồn vui
Tôi rất quý, một con người tài đức
Luôn cho đời, những cảm xúc lời thơ
Lời chúc phúc, biết bao là quý giá
Dòng thơ lành, đem đến những ước mơ
Như vật báu, bao lời thơ đẹp nhất
Luôn giữ gìn, trong tâm trí mang theo
Dù trải qua, vô biên vô lượng kiếp
Luôn nhớ hoài, mãi mãi chẳng hề quên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s