CHÍ SỤC SÔI

CHÍ SỤC SÔI

Con cháu Rồng Tiên đã dậy trời
Bừng lên cứu nước, khắp mọi nơi
Nước non cũng đã, hồi sắp mất
Nỗi niềm đau đớn, chí sục sôi
Chung vai chung sức, mà chiến đấu
Thoát khỏi Cọng Tàu, chúng nuốt xơi
Đồng loạt vung lên, gươm văn hóa
Đánh cho xâm lược, chúng tả tơi
Hãy vì non nước, mà quyết chiến
Một còn một mất, chúng Ta ơi
Sống mà nô lệ, sống như chết
Thôi thà còn mất, đánh tới nơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s