ĐỀ 90

ĐỀ 90

Văn Học Nghị Luận

Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng phải khẳng định được chính mình, trong dòng chảy lịch sử Cội Nguồn, trụ vững Cội Nguồn, theo con đường dựng nước Bách Việt Đa Nguyên, Nhân Quyền Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng. vươn ra thế giới hội nhập thế giới đi vào sân chơi quốc tế. Tận dụng thời cơ có lợi cho Việt Nam tiến đến Dân Giàu Nước Mạnh cả hai mặt Tinh Thần lẫn Vật Chất.

Khi Dân Tộc Việt Nam đã biết phát huy nội lực của chính Dân Tộc mình, biết bảo vệ nội lực và gìn giữ không ngừng bồi đắp và phát huy. Sự thật mà nói Tài Nguyên lớn nhất của Việt Nam chính là nhân tài Nguyên Khí Quốc Gia, lại có lợi thế không những về tài nguyên phong phú, địa cuộc quan trọng, địa thế thuận lợi cho cuộc giao thương quốc tế, nhất là Văn Hóa Cội Nguồn. Văn Hóa Bá Chủ không có Văn Hóa nào sánh kịp, kể cả Văn Hóa Trung Quốc được coi như làm mua làm gió khắp châu Á nói riêng, toàn câu nói chung.

Vì sao lại nói Văn Hóa Việt Nam hơn hẳn Văn Hóa Trung Quốc, vì Văn Hóa Việt Nam là Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời, Văn Hóa vũ trụ Chủ Nghĩa Đại Đồng. Văn Hóa Bá Chủ Văn Hóa. Mặc dù Văn Hóa Cội Nguồn Việt Nam cao như vậy. Nhưng Dân Tộc Việt Nam không biết cách phát huy, nên thế giới chưa tiếp cận được những hạt kim cương Văn Hóa Cội Nguồn nên chưa phát huy được tác dụng. Nếu Dân Tộc Việt nam biết đem ra truyền bá cùng khắp thế giới. Thời chẳng những lợi ích về mặt ngoại giao, mà còn làm cho thế giới hướng về Việt Nam, đến Việt Nam có thể nói là tràn ngập. Làm giàu cho đất nước nhiều mặt, nhất là nghề ẩm thực ăn uống cũng như về điểm mạnh ngành du lịch Việt Nam.

Văn Hóa Cội Nguồn chính là Văn Hóa Vô Vi tối cao vũ trụ được nhận biết qua chữ viết, văn tự, lời nói ngôn từ. Văn Hóa đi sâu vào lòng người. Khi con người tiếp cận với Văn Hóa sẽ chuyển hóa Tâm Linh con người sang một cảnh giới khác, cảnh giới của sự giác ngộ. “ Thay Hồn” Từ Tâm Hồn Phàm Phu chuyển thành Tâm Hồn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Văn Hóa Cội Nguồn là Tinh Hoa Văn Hóa luôn gắn liền với Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Đạo Đức tài hoa của một Dân Tộc nói chung, mỗi con người nói riêng, sự phát triển Văn Hóa cũng có nghĩa phát triển Nhân Cách, Phẩm Hạnh Đạo Đức của một Dân Tộc, cũng như mỗi con người.

Các thế lực thù địch xâm lược, họ muốn thôn tính đất nước Việt Nam, cũng như đánh bại Dân Tộc Việt Nam. Thời họ dùng mọi cách làm phai mờ Văn Hóa Cội Nguồn cũng như truyền thống Anh Linh Dân Tộc Việt Nam. Sau đó họ mới dám nghĩ đến xâm lược.

Vì thế Việt Nam cần có chiến lược mới, trong điều kiện mới cần nắm vững về Văn Hóa Cội Nguồn những sâu sắc đỉnh cao của Binh Pháp Văn Hóa. Phải tập trung gìn giữ Văn Hóa, phát triển Văn Hóa, trong chiến lược Văn Hóa.

Hôm nay Dân Tộc Việt Nam đã có điều kiện phải nói là thời cơ lớn nhất, thời cơ thời đại vi tính thông qua internet lợi thế truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn gấp hàng triệu lần thời Ông Cha Ta. Không những tốc hành nhanh chóng lan rộng khắp toàn cầu. Mà còn tạo Cơ hội cho Việt Nam làm bá chủ về Văn Hóa.

Thời cơ thuận lợi đưa đến cho Dân Tộc Việt Nam, xây dựng nền Văn Hóa tiên tiến đậm đà chân lý chủ nghĩa đại đồng, những giá trị về Nhân Bản, Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng theo xu thế trào lưu Văn Minh nhân loại. Mở rộng giao lưu hợp tác Văn Hóa tạo ra niềm tự hào Dân Tộc Việt Nam, trước toàn cầu hóa chính trị Văn Hóa toàn cầu. Cơ hội không bao giờ đến với kẻ lười biếng. Nhất là những kẻ xem thường Văn Hóa Cha Ông đánh mất lòng tự tôn Dân Tộc, đánh mất Đức Tin, Niềm Tin, Tự Tin, đánh mất năng lực khẳng định của chính mình, những kẻ luôn đi vào thất bại, Nhất là thất bại về Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Đạo Đức không còn đứng vững trong dòng chảy Cội Nguồn cũng như truyền thống Anh Linh Việt Nam.

Nói tóm lại: Dân Tộc Việt Nam phải tự khẳng định chính mình trong dòng chảy lịch sử Cội Nguồn cũng như truyền thống Anh Linh dựng nước giữ nước của Dân Tộc Việt Nam. Hội nhập quốc tế, truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn ra khắp thế giới, đưa Việt Nam lên một tầm cao mới.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s