THƯƠNG HẠI

Tiếng gió rì rào, những lê thê
Như oán như than, như tiển đưa
Như hờn, như giận, như thương hại
Sống đời Lạc Cội tựa giấc mơ
Gió bảo sương ơi mau tỉnh lại
Tìm kiếm được gì, cảnh bơ vơ
Chẳng đặng bao lâu thời tan biến
Cuộc đời ngắn ngủi, khổ thế kia
Gởi thân lưu lạc, trên chiếc lá
Phơi mình lạnh lẻo, giữa đêm khuya
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————