MẸ VIỆT NAM

MẸ VIỆT NAM

Ôi Mẹ Việt Nam
Người Mẹ quê hương
Người Mẹ nhớ nhung
Xa non xa nước biết bao nỗi buồn
Người con vạn dặm xa vời
Người con nước Việt biển trời xa quê
Thầm nghe chua xót biết bao
Người con lưu lạc ở nơi xứ người
Nhớ quê nhà
Nhớ ruộng đồng
Nhớ con đò
Đưa khách tối ngày qua lại, lại qua
Nhớ thuyền loang loáng vào ra
Cá tôm từ biển đầy ghe vào bờ
Nhớ bình minh
Nhớ chiều Tà
Vài cô thôn nữ trên đường làng quê
Nhớ thị thành, lắm nhiều xe
Ngược xuôi, xuôi ngược biết bao rộn ràng
Khắp thị thành
Khắp ngã đường
Những khu chợ sớm
Dập dìu mua bán
Ánh đèn thay thế mặt trời trong đêm
Mẹ ơi con nhớ Việt Nam
Tháng năm trong ngóng hầu mong trở về
Chúng con nhớ Mẹ lắm rồi
Người Mẹ đất trời, người Mẹ quê hương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s