LỐI SỐNG VÔ CẢM

LỐI SỐNG VÔ CẢM

Sống không có ích sống ra chi
Vô cảm với đời, sống được gì
Lối sống vô tâm, không cần biết
Về trời mất lối, âm phủ lại đi
Những bước lạc đường, đầy tai kiếp
Sống không ra sống, sống u mê
Hãy sống cho đời, và cho bạn
Sống vì non nước, sống uy nghi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s