TỰ NHIÊN CUỘC SỐNG

TỰ NHIÊN CUỘC SỐNG

Tôi vẫn thích, cảnh tự nhiên cuộc sống
Nghe gió đàn, những điệp khúc tình xuân
Mắt nhìn xa, theo con đường phía trước
Bóng người đi, như gợi ánh người quen
Hoa nở khắp, sao xuân còn chưa đến
Đêm còn xa, sao ánh nắng vơi đi
Đời là thế, nhưng cũng không phải thế
Để cho đời, luôn bắt nhịp nghĩ suy
Cảnh tự nhiên, luôn chuyển mình biến hóa
Hợp rồi tan, tan rồi hợp chia ly
Mọi biến thiên đã đi vào cuộc sống
Như ngày đêm luôn cứ mãi thay nhau
Như bốn mùa luân phiên thay đổi mới
Hiểu Ý Trời thời tốt đẹp biết bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s