CÚT ĐI

CÚT ĐI

Nước Việt đã có từ lâu
Năm nghìn năm Văn Hiến biết bao lẫy lừng
Ông Tổ người Việt Quốc Tổ Vua Hùng
Ông Tổ dựng nước của người Việt Nam
Phải đâu Lê – Mác Tàu Tây
Mà leo đầu cổ Dân Nam làm trời
Chúng bây bị đánh tơi bời
Biết thế nào là con cháu Rồng Tiên
Cút đi Lê –Mác ra khỏi nước Nam
Nếu còn láng quáng nát tan chẳng còn
Cút đi bè lũ giặc Tàu
Mới mong còn lại cái đầu để ăn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s