ĐỀ 72

Văn Học Nghị Luận

Không có gì hiểm họa hơn là mất Nguồn lạc Cội. Dân Tộc ấy trở nên đơn côi rợp bóng u minh, không biết bao nhiên la mảnh đời rơi vào khốn khổ, cuộc sống chán chường tương lai mờ mịt xa xôi. Dẫn đến đi vào vô cảm mờ nhạt tình thương, phủ đầy gian dối lừa phỉnh hãm hại nhau.
Hình ảnh đẹp đẻ của một Dân Tộc không còn nữa, thay vào đó là những tánh Quỷ, tánh Ma, trở thành Cáo Già làm cho thời thế càng thêm đen tối rách nát tả tơi.

Một Dân Tộc Lạc Nguồn mất Cội không còn trụ vững trên đôi chân của chính Dân Tộc mình mà chỉ dựa vào đôi chân thế lực ngoại bang dẫy đầy tủi nhục khó mà ngẩng  đầu lên được. Dân Tộc phiêu bạc hết nương tựa vào chỗ nầy đến chỗ khác. Rủi ro nhiều hơn là thành đạt, hết họa nầy đến họa khác có thể nói là triền miên.
Chúng Ta phải hiểu rõ Linh Hồn của Dân Tộc chính là truyền thống Anh Linh dựng nước giữ nước của Dân Tộc, bỏ mất truyền thống Anh Linh dựng nước giữ nước thời coi như Linh Hồn Dân Tộc không còn.

Linh Hồn Dân Tộc không còn, thì cuộc sống xã hội nó tự tan rã chia bè rẽ phái thôn tính lẫn nhau, dẫn đến chiến tranh nội địa, Anh Em tương tàn nồi da nấu thịt. Những bi kịch trong cuộc sống phải nói là đau đớn biết bao.
Lạc Cội lạc Nguồn là nguyên nhân dẫn đến ý thức cực đoan, hận thù chống bán lẫn nhau sống không có trách nhiệm đối với non sông đất nước, thái độ thờ ơ không những đối với người thân, mà còn hờ hửng đối người khai sinh đất nước, hình ảnh Quốc Tổ phai mờ.

Một Dân Tộc lạc Cội mất Nguồn, không những rơi vào tình thế bi đát, mà còn bao phi lý cứ mãi xảy ra, không những làm hại cuộc sống. Cứ mãi làm sai nhưng không bao giờ chịu trách nhiệm cho sự làm sai đó, lại đổ lỗi cho người khác. Lối sống chỉ theo bề ngoài giá trị nội Tâm thì vứt bỏ, cái sai vì thế càng ngày càng to lớn dẫn đến Đạo Đức xã hội xuống cấp trầm trọng.

Hình ảnh Việt nam kiếp nạn trải qua nhìn năm nô lệ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây, ba mươi năm nội chiến từng ngày, đói nghèo lạc hậu đọa đày triền miên, chỉ bấy biêu đó thôi cũng đã kinh khiếp lắm rồi. Sự trả giá đánh mất Ông Cha đánh mất Văn Hóa Cội Nguồn.

Bức tranh lịch sử đã cho Ta viễn cảnh rõ nét những gì khốn khổ đã trải qua. Nội Chiến, Nô Lệ, Xâm Lược. Bom rơi đạn nổ, Kẻ đi trên đói nghèo, người mang trong mình đủ thứ bệnh, bao nỗi oan sai tù tội, sống trong khổ hẹp chẳng có Tự Do. Sống trong quỳ lỵ xin cho kể sao cho hết nói sao cho cùng.
Muốn giải quyết được vấn đề nhức nhối trong cuộc sống, không còn con đường nào khác là hành hương trở về Cội Nguồn. Tôn Thờ Quốc Tổ, chung tay xây dựng lại ước mơ, tìm lại những gì đã mất, Quyền Đa Nguyên, Quyền con người Nhân Quyền, Quyền Công Dân, Dân Chủ. Sống có Tự Do sống Công Bằng, Bình Đẳng. lấy lại khí thế của người Việt Nam. Dân Tộc văn minh theo bước Ông Cha thời dựng nước.

Tóm lại: Một Dân Tộc mất Nguồn lạc Cội. Nhất định dẫn tới tan rã Dân Tộc. Đi vào nội chiến tương tàn Anh Em nồi da xáo thịt. Mở ra cơ hội cho các thế lược ngoại xâm, xâm lược nước Ta. Đưa Dân Tộc đến cảnh đói nghèo lạc hậu, khổ chồng lên khổ, họa chồng lên họa.
Để chấm dứt cây mất Gốc héo cành rũ ngọn, nước mất Nguồn nước cạn nước khô. Con cháu Việt Nam phải hồi hương trở về Nguồn Cội, lấy lại khí thế hùng anh đã từng Văn Minh nhất nhân loại ở vào thời dựng nước Cha Ông.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sau sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-