HÃY BỎ ĐI

Hãy bỏ đi, những gì lầm lạc
Để sau nầy, khỏi thẹn Lương Tâm
Không làm hại nước hại Dân
Mới không gặt họa an vui cuộc đời
Hãy bỏ đi, những gì thù hận
Để cháu con, an lạc bình yên
Sống vui sống khỏe giàu sang
Đơm hoa kết trái nước non thanh bình
Hãy quay về tựa kề Nguồn Cội
Sống dung hòa, hội tụ anh em
Làm cho cuộc sống đầy xuân
Cùng nhau hành thiện siêu sinh về trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————