ĐỀ 54

ĐỀ 54

Chúng Ta có thể nhìn thấy qua Văn Hóa Cội Nguồn truyền thống dựng nước giữ nước của Ông Cha Ta vĩ đại trí tuệ hào hùng văn minh như thế nào. Khắp trên toàn cầu từ ngàn xưa cho đến ngày nay, không có một đất nước nào khởi nguồn dựng nước tốt đẹp như vậy, cũng như sự kéo dài độc lập 2701 năm, không có nội loạn chiến tranh, chỉ có chống quân xâm lược ở những thế kỉ gần cuối giai đoạn niên đại Hùng Vương.

Lòng yêu nước nồng nàn chống giặc ngoại xâm của một Dân Tộc văn minh đã khởi Nguồn từ bước đầu dựng nước, không phải bây giờ mới có. Truyền thống yêu nước bất khuất kiên cường đã làm nên lịch sử hào hùng làm cho quân thù khiếp sợ. Nhất là sợ nền Quốc Đạo Tiên Rồng liên quan đến Thiên Ý Cha Trời. Nền Quốc Đạo trên các Tôn Giáo Đạo Giáo, chí biết cúi đầu không ai chống phá nổi.

Một khi nền Quốc Đạo chuyển mình, thời truyền thống anh linh Hồn Thiên Sông Núi nổi dậy. Vô Hình điều khiển hữu hình tạo lên sức mạnh vô biên không một thế lực ngoại xâm nào chống trả nổi, vùi dập trước sức mạnh Thần, Thánh Dân Tộc.

Cũng bởi do Văn Hóa Cội Nguồn thất truyền, nguyên do chính là truyền khẩu quá dài dẫn đến tam sao thất bổn, truyền thống anh linh dựng nước cũng lần bị phai mờ, đưa con cháu Tiên Rồng lạc bước sa cơ thất thế. Bị các thế lực ngoại xâm ăn hiếp.

Đã là một Dân Tộc khởi Nguồn đại Văn Minh, dù trải qua bao sóng gió có thể nói lu mờ trước thế giới. Nhưng là giống Mai, giống Sen thời Bản Chất của nó là Mai là Sen, Một Dân Tộc khởi nguồn Văn Minh dù trơ cành trụi lá. Nhưng khi hồi phục trở lại đơm hoa kết trái thì càng tỏa sáng vang dậy Văn Minh. Ấy cũng là theo Định Luật tự nhiên giống nào hoa nấy không sai bao giờ. Giống Rồng thì nở ra Rồng. Điu Điu thì nở ra dòng Điu Điu.

Sự đen tối nào cũng qua, hết đêm rồi lại tới ngày, Đông tàn Xuân đến ai bày cũng Luân. Sự lặp đi lặp lại Xuân đi Xuân lại trở về, cho cây xanh lá tràn trề đầy hoa. Bằng chứng Văn Hóa Cội Nguồn đã trở lại Thiên Ấn Thiên Bút ra đời tỏa sáng khắp hoàn cầu nói chung Việt Nam nói riêng. Bình minh phương Đông trổi dậy soi sáng cho cả địa cầu, từ phương Đông sang phương Tây.

Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn làm chủ Văn Hóa không còn gánh chịu bao nổi tang thương, biển lặng sóng êm đưa Dân Tộc Việt Nam trở về rực rỡ còn hơn thời dựng nước của nó. Một Dân Tộc lâu đời đã trở thành Dân Tộc đại thụ có hơn năm nghìn năm Văn Hiến, cả trăm triệu dân, đại đa số con cháu Tiên Rồng làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn trở thành Dân Tộc Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Trên thế giới không có một nước nào sánh kịp.

Đã có Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời trong tay, Dân Tộc Việt Nam trở thành Dân Tộc dũng sĩ đầy bản lĩnh vì đã có kiếm báu Văn Hóa trong tay, loại kiếm báu vô địch vũ trụ không có đối thủ. Trời sanh Dân Tộc Tiên Rồng đương nhiên trao quyền bá chủ là điều sớm muộn cũng phải xảy ra.

Chỉ cần một vị Thánh ra đời cũng làm chao đảo thế giới huống chi là cả một Dân Tộc phần đông đều hiển Thánh. Thử hỏi không làm chuyển đổi thế giới sao được. Khi con cháu Tiên Rồng dùng gươm thiên Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng để chuyển xoay.

Những ai chưa hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn thời chưa thể nhận ra điều nầy cho là sự mơ hồ. Còn những ai đã hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng, thì cho đây là sự hiển nhiên tất nhiên không thể nào sai khác đi được. Sự đơm hoa kết trái lừng danh của một Dân Tộc chỉ là thời gian.

Trải qua bao dông tố, nắng hạn, mưa gào, lệ thuộc, nô lệ chỉ làm cho Dân Tộc Việt Nam trưởng thành vĩ đại mà thôi. Cả thế hệ con cháu đều bén rễ về Cội Nguồn tạo lên sức mạnh lẫy lừng. Ví như Cây Sanh Đại Thụ càng nắng càng xanh, càng mưa càng tốt, sự bão dông chỉ làm cho nó càng thêm uy linh càng thêm hiển hách. Sự vững mạnh trụ vững của một Dân Tộc khi con cháu Việt Nam trở về Cội Nguồn không đi vào ngã đổ rụng lá gảy cành mà trở nên xanh tốt sum xuê đơm hoa kết quả Đạo Đức Trí Tuệ làm cho thế giới ngưỡng mộ ca ngợi mãi không thôi.

Đức Tin, Niềm Tin, Tự Tin, khi Dân Tộc Việt đã nắm trong tay Văn Hóa Cội Nguồn. Thời mọi việc sẽ trở nên đổi khác. Rắn hóa Rồng, Công Hóa Phụng. Lẫy lừng khắp năm châu bốn biển.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s